5 punktowa lista kontrolna - jak wybrać fundusz wspólnego inwestowania

Autorstwa Raj o stolicy

1. Jaki jest długoterminowy rekord funduszu wspólnego inwestowania?

Dla każdego funduszu wspólnego należy śledzić jego wyniki z ostatnich 10 lat. Fundusz nie musi osiągać doskonałych wyników i być na szczycie każdego roku. Zamiast tego powinniśmy sprawdzić, czy fundusz pozostawał w górnej 20% swojej kategorii w każdym roku, przynajmniej w ciągu ostatnich 10 lat.

Dobry fundusz nie może osiągać doskonałych wyników każdego roku, ale powinien pozostać powyżej średniej we wszystkich latach. Zagwarantuje to, że fundusz nie podejmie dodatkowego ryzyka, aby stać się wiodącym wykonawcą w danym roku. Dlatego nie będzie źle, jeśli rynek sam się poprawi.

Poniższy przykład pochodzi z funduszu kapitałowego SBI, w którym fundusz osiągał gorsze wyniki w porównaniu z innymi funduszami w okresie 1, 2 i 3 lata, ale wyróżnia się w pierwszej dziesiątce w kategorii 5 i 10 lat.

źródło - moneycontrol.com

2. Kto jest zarządzającym funduszem dla funduszu wspólnego inwestowania?

Może się zdarzyć, że fundusz osiągał wyniki powyżej średniej każdego roku w ciągu ostatnich 10 lat, zgodnie z pierwszym omówionym kryterium. W takim razie powinieneś natychmiast kupić ten fundusz? Czy wybór funduszu jest tak łatwy? Absolutnie nie!

Jeśli fundusz ma stałą historię w ciągu ostatnich 10 lub 15 lat, to od tego, czy powinniśmy inwestować w ten fundusz, zależy w dużej mierze od zarządzającego funduszem. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie mają żadnego znaczenia, jeśli zarządzający funduszem zmienił się ostatnio. Powinniśmy zawsze sprawdzać, czy ta sama osoba zarządza funduszem, który zapewniał stałe zyski w ciągu ostatnich 10–15 lat. Wynika to z faktu, że fundusz nie jest dobry ani zły, natomiast zarządzający funduszem jest dobry lub zły.

Jak ustalić, czy zarządzający funduszem jest dobry czy zły? Po pierwsze, osiągnięcia funduszu powinny być niezmiennie dobre we wszystkich latach, w których zarządzał nim. Po drugie, jeśli zarządzający funduszem zarządza 5 funduszami i jeśli tylko na 5 tylko 1 program działał dobrze, a pozostałe 4 wypadły źle, nie będę uważał tego zarządzającego funduszem za dobry.

Może się zdarzyć, że jeśli robisz 5 rzeczy, osiągasz dobre wyniki w jednym z powodu zwykłego szczęścia. Jeśli 3 lub 4 z 5 wypadną dobrze, uznam, że zarządzający funduszem jest dobry i mogę zaufać tej osobie w zakresie mojej inwestycji.

3. Jakie są osiągnięcia AUM dla funduszu?

Teraz widzimy, że historia funduszu jest dobra, zarządzający funduszem jest dobry, ten sam zarządzający funduszem zarządza funduszem przez ostatnie 7–10 lat. Następną rzeczą, na której będziemy się koncentrować, jest AUM, tj. Assets Under Management.

Musimy śledzić zmiany AUM w ostatnich czasach. Czy w ciągu ostatnich 1 lub 2 lat wpłynęło do funduszu dużo pieniędzy? Może się zdarzyć, że początkowo, gdy AUM był niski, łatwiej było znaleźć zapasy wysokiej jakości. Teraz, jeśli nagle dojdzie do ogromnego napływu pieniędzy do tego funduszu, uniknę tego funduszu. W takim czasie zarządzający funduszem musi jakoś zainwestować te pieniądze, ponieważ nie może zatrzymać więcej niż 35% gotówki. Może więc zostać zmuszony do zakupu niezbyt dobrej jakości akcji. W takich przypadkach wpłynie to na przyszłe wyniki.

4. Jaki jest rekord ryzyka w stosunku do zwrotu dla funduszu?

Powinniśmy nie tylko monitorować zwroty, ale powinniśmy również sprawdzać historię ryzyka w porównaniu do wyników. Wynika to z faktu, że dobre zwroty można uzyskać, podejmując wysokie ryzyko. Ale ten zarządzający funduszem jest najlepszy, kto może zapewnić wysokie zwroty przy niższym ryzyku. Ogólnie rzecz biorąc, programy o dużej kapitalizacji wiążą się z niższym ryzykiem niż programy o średniej kapitalizacji lub o małej kapitalizacji. Jeżeli program o dużej kapitalizacji przyniósł 15% zwrotu w ciągu ostatnich 10 lat, a program o małej kapitalizacji przyniósł 16% zwrotu w tym samym okresie; to za dodatkowe 1% zwrotu nie będę preferował funduszy wysokiego ryzyka o małej kapitalizacji.

5. Co to jest TER dla funduszu?

TER (wskaźnik kosztów całkowitych) to prowizja pobierana przez firmę MF podczas inwestowania w fundusz. Sprawdź, jaki jest TER dla funduszu. czy jest za wysoko? tj. czy rozdajesz zbyt wiele jako prowizję dla funduszu? Unikaj funduszy, które mają bardzo wysokie wskaźniki kosztów.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł ci zrozumieć -Jak wybrać fundusze wspólnego inwestowania w Indiach

dowiedz się więcej o - Co to są fundusze wspólnego inwestowania? Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Indiach